بخش سوم محرم 1397،(کلیپ های برگزیده دهه اول)

دیگه شده عازم قاسم به میدان عمل

نخل گیسوی زیبات شده دنیام،حسین دهقان

امشب میزنم می بنام قاسم،حسین دهقان

رویای شبهام رقیه بارش اشکام رقیه

شورترکی،حضرت رقیه،حسین دهقان

رقیه آرامش جونم ،حسین دهقان

به ابرو انداخت گره ابالفضل ،حسین دهقان

ای نگار بی همتا معدن کرم حسن

مهلا مهلا نرو میدون ای پسر زهرا