بخش ششم محرم 1397،(کلیپ های برگزیده دهه اول)

نه فکرشم نکن آقایی نه هیشکی تو حرم

مادر بمیره تبت مثه آتیشه،حسین دهقان

سنه گویلرآغلادی آتون حیدرآغلادی،شورترکی

شلوغه توی قتلگاه برادرم وای،حسین دهقان

شورقتلگاهی وروضه،خانعلی وحسین دهقان

عدو میشینه به روی سینه ،حسین دهقان

سسلرم آقا دیلده حسین جان،شور ترکی

منه ده باخ ، شورترکی مرتضی خانعلی

از فراق کربلا بیقرارم بیقرار ،حسین دهقان