بخش چهارم محرم 1397،(کلیپ های برگزیده دهه اول)

حیدر مولا و سرورم حیدر آقا و رهبرم

عالم قائم صل الله علیک یا قاسم،حسین دهقان

سسلرم آقا دیدلده حسین جان،شورترکی

کیه زینب دختره حیدره وارث خیبره

رقیه رقیه سنه من نوکرم رقیه ، شور ترکی

آقای بی حریف ابالفضل باوقاروشریف ابالفضل

آره دیوونه غمی نداره سگ بین الحرمینم

تو نگاه اطلسی داری ،حسین دهقان

مادر بمیره تبت مثه آتیشه،حسین دهقان