بخش پنجم محرم 1397،(کلیپ های برگزیده دهه اول)

عالموبمن بدن یه روزبگن نگوحسین نمیخام منم اون دلخسته منم اون پر بسته غیرت از رب ادب معنا گشته،حسین دهقان الهی من بشم فدای بمیره خواهرت برای تو ذکر و روضه خوانی،خانعلی و حسین دهقان جوون من زودبود رفتن توبابا ببین توتشییع پاشو نزار بابا بعد تو تنها شه،دهقان صل الله علیک یاعلی اکبر ،حسین […]

بخش ششم محرم 1397،(کلیپ های برگزیده دهه اول)

نه فکرشم نکن آقایی نه هیشکی تو حرم مادر بمیره تبت مثه آتیشه،حسین دهقان سنه گویلرآغلادی آتون حیدرآغلادی،شورترکی شلوغه توی قتلگاه برادرم وای،حسین دهقان شورقتلگاهی وروضه،خانعلی وحسین دهقان عدو میشینه به روی سینه ،حسین دهقان سسلرم آقا دیلده حسین جان،شور ترکی منه ده باخ ، شورترکی مرتضی خانعلی از فراق کربلا بیقرارم بیقرار ،حسین دهقان